Ren el till alla
Fredrik Dahl i Varberg har jobbat i elbranschen i över tio år med olika elektriska produkter och nya tekniska lösningar tillsammans med elgrossister, elektriker och elkonsulter. Nu är han själv konsult, verksam i sitt företag Elmiljö4all, vars affärsidé är att erbjuda alla ren elektricitet.
- Jag fick upp ögonen för det här när jag och andra inom elbranschen upptäckte olika problem i elsystemet, berättar Fredrik. Hur stod det till med elektricitetens kvalitet egentligen?
Enligt Fredrik Dahl är strömmen vi använder ”smutsig”.
- Femtio svängningar per sekund (Hz) är vad elektriska apparater förbrukar. Högre frekvenser vill vi undvika i elsystemet, menar han,
Men så är det inte idag. Det skapas bara mer och mer övertoner med dagens teknik. Några exempel på hur högre frekvenser uppstår i en elanläggning:
Kommunikation = Via elnätet med elnätsmodem, Trådlösa datanät, Trådlösa telefoner, Larmsystem, Passagesystem, Trådlösa kortläsarsystem mm.
Ansluten utrustning och dess arbetsfrekvenser = Olinjära switchade nätaggregat, HF-don för belysning, Fjärravlästa elmätare, Frekvensomformare mm.

Dessa apparater skapar så kallade övertoner som bland annat kan ge industriföretag problem med att till exempel jordfelsövervakningen löser ut. Smutsig el kan skapa driftsstörningar i produktionen på många företag och detta innebär minskad produktion som i sin tur leder till högre produktionskostnader.
- Detta är inte enbart ett bekymmer i industrin för om smutsig el går genom våra apparater i hemmen, till exempel datorer, vitvaror, platt tv mm kan detta leda till minskad livslängd på våra elektriska apparater.
- Om nu smutsig el minskar livslängden med exempelvis 10 % på elektronisk utrustning så kan ni bara tänka vilka enorma kostnader det blir sammanlagt med all den utrustning som finns på landsting, kontor och företag samt privatpersoner i Sverige, fortsätter han.
Fredrik berättar vidare att det idag pågår ett treårigt EU-projekt som Sveriges Tekniska Forskningsinstitut deltar i och som man kan läsa om på sidan 12 på deras hemsida www.sp.se/sv/press/provningforskning/Documents/ToF2-2008.pdf.

Fredrik Dahl har genom sin mångåriga erfarenhet i branschen blivit mer och mer intresserad av att ta tag i de här frågorna och finna en lösning på hur man blir av med övertonerna och den smutsiga elen och enligt honom finns det nu en sådan som han nyligen sökt patent för.
– Min uppfinning har jag jobbat med i sju år och den är så ny att jag ännu inte börjat marknadsföra den, säger Fredrik Dahl. Under sju år har jag testat och arbetat fram en lösning med mycket goda resultat/mätvärden. Så jag överdriver nog inte när jag säger att min uppfinning bör tas emot med öppna armar av alla som är något så när insatta i problematiken med smutsig el.

Fredrik har inte skapat något nytt underverk. Han har fördjupat sig i problematiken med smutsig el och med sina kunskaper och erfarenheter tagit fram en lösning som, enligt honom, löser problemen.
- Jag har tagit fram en ny teknisk lösning och produkt som reducerar/eliminerar övertonerna i el och telesystem, reducerar/eliminerar vagabonderande strömmar, samt reducerar/eliminerar stora elektromagnetiska fält.
Nu får alla, inte minst den tunga, elintensiva industrin, höra upp, för nu finns en lösning på problemen, avslutar Fredrik Dahl, som önskar att alla finge leva i en ren elmiljö, nu när det faktiskt finns en lösning.


Elmiljö4all

Bransch:
El

Telefon: 0340-12833


Email:
info@elmiljo4all.se

Hemsida:
www.elmiljo4all.se

Adress:
Elmiljö4all
Havås 2
43291 Varberg

| 13 SENASTE FÖRETAGEN